Privacybeleid

Privacybeleid

DWG respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Hierom hebben wij een beleid opgezet en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

WELKE GEGEVENS WIJ VERWERKEN

DWG kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DWG verstrekt. DWG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw (zakelijke) adresgegevens
  • Uw (zakelijke) telefoonnummer
  • Uw (zakelijke) e-mailadres
  • Uw (zakelijke) IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

WAAROM DEZE GEGEVENS NODIG ZIJN

DWG verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan DWG uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. DWG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

DWG verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITE BEZOEK

Op de website van DWG worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder gegevens die u browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DWG gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dwg.nl. DWG zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

DWG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DWG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DWG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DWG op via info@dwg.nl. www.dwg.nl is een website van DWG.

DWG is als volgt te bereiken:

KvK: 60240113
Telefoon: 010 76 08 600
E-mailadres: info@dwg.nl

Vestigingsadres: Admiraal Lucashof 5, 3115 HM Schiedam

Mocht u het niet eens zijn met een besluit van DWG, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover. Zij zijn bereikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

DWG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 februari 2023.