Privacybeleid

WELKE GEGEVENS WIJ VERWERKEN

DWG kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DWG verstrekt. DWG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw (zakelijke) adresgegevens
  • Uw (zakelijke) telefoonnummer
  • Uw (zakelijke) e-mailadres
  • Uw (zakelijke) IP-adres

WAAROM DEZE GEGEVENS NODIG ZIJN

DWG verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan DWG uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Hoelang worden deze gegevens bewaart DWG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

DWG verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITE BEZOEK

Op de website van DWG worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DWG gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dwg.nl. DWG zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

DWG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DWG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DWG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DWG op via info@dwg.nl. www.dwg.nl is een website van DWG. DWG is als volgt te bereiken:

KvK: 60240113
Telefoon: 010 76 08 600
E-mailadres: info@dwg.nl
Vestigingsadres: Admiraal Lucashof 5, 3115 HM Schiedam

Mocht u het niet eens zijn met een besluit van DWG, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover. Zij zijn bereikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

DWG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2018.