Attero is een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf. Meer dan 90 jaar is Attero actief in het terugwinnen en hergebruiken van de energie en grondstoffen uit afval. De organisatie is opgebouwd uit ‘krachtige afvalverwerkende bedrijven’ en is in Nederland marktleider. 

De afvalenergiecentrales in Moerdijk, Wijster en Groningen verwerken restafval tot energie. Dit is de helft van wat er jaarlijks aan restafval binnenkomt om te verwerken. Attero vindt verbranden van restafval waardevol en verantwoord. Het levert duurzame energie op in de vorm van warmte en/of stroom. Wat zo gaaf is, voor de helft is dit groen! Om dit te realiseren zijn er geen bronnen als olie, kolen of gas uit de aarde nodig. Naast windenergie, is energie uit afval, al jaren de grootste bron van duurzame energie in ons land.

E&I en IT! Nieuwsgierig?

De afdelingen E&I en IT van DWG zijn bezig met een waanzinnige engineeringsklus bij Attero. We hebben veel gedaan op het gebied van processen vereenvoudigen. Nieuwsgierig? Lees verder, DWG heeft drie zaken opgepakt. 

Vloeistof vaten vervangen

In de fabriek worden vaten gebruikt voor de behandeling van vloeistoffen. Deze behandeling leidt er uiteindelijk toe dat er een schoon restproduct opgeleverd kan worden. Deze vaten worden elke dag veelvuldig gebruikt, niet gek dus dat sommige aan vervanging toe zijn. Hoe hebben we dit samen met Attero aangepakt? Tijdens de geplande fabrieksstop was er een mogelijkheid om een aantal vaten te vervangen. 

Als u dit nu zo leest, klinkt het allemaal simpel maar daar komen we graag even op terug. Om dit mogelijk te maken is onze engineer aan de slag gegaan met onder andere: 

  • Op basis van de vervangen vaten heeft DWG uitgezocht wat er vervangen moest worden aan apparatuur rond een vat; 
  • Het maken van tekeningen met plan van aanpak en 
  • Het voorbereiden en gereedmaken van werkpakketten zodat het juiste werd gesloopt. 

Natuurlijk spraken we pas van een nieuwe situatie toen helder was waar de nieuwe vaten in de installatie een plek konden krijgen en aangesloten konden worden. De vloeistoffen kunnen weer rijkelijk vloeien. 

Het engineeringswerk is uitgevoerd in COMOS van Siemens. Wij konden al onze kennis en ervaring o het gebied van Siemens inzetten. Na het engineeringwerk begon de uitvoering en inbedrijfstelling van de nieuwe installatie. Hier was onze engineer ook nauw bij betrokken. Een groot voordeel van de aanwezigheid van onze engineer is dat de kennis van de ombouw ingeschakeld kon worden en dit is prettig en snel samenwerken. 

Het samenvoegen van databases, het heeft nut

In technische taal spreken we van ‘mergen’. Wij hebben voor de klant de bestaande database bijgewerkt en gezorgd dat 2 andere installaties zijn samengevoegd met de bestaande database. In dit soort trajecten is het uiterst belangrijk dat er wordt voorkomen dat er data verloren gaat. Dit betekend gecontroleerd te werk gaan. Hoe we dat hebben aangepakt? Dubbele data is uit de database verwijderd. Afwijkingen zijn per stuk bekeken om een juiste afhandeling te bepalen.DWG heeft COMOS specialisten in huis en zo kunnen wij efficiënt werkzaamheden uitvoeren waarbij het risico voor de klant zo minimaal mogelijk wordt gehouden. Het resultaat? De klant kan nu in COMOS engineeringsdocumenten zoals P&ID’s, aansluitschema’s, looptekeningen en dergelijke onderhouden. Nieuwe installatiedelen worden door de database merge nu direct geïntegreerd in COMOS. Een up-to-date systeem dus! 

Een koppeling voor: ‘altijd overzicht’

COMOS van Siemens is dé tool waar documentatie vanuit de engineers wordt bijgehouden. Meridian is dé tool om documenten beschikbaar te maken voor gebruikers. Er is altijd noodzaak aan documentatie, immers iedereen maakt gebruik van installatiedocumentatie: operators, onderhoud bevoegden en natuurlijk engineers. U zet deze vakmensen liever niet aan het werk als de juiste informatie niet voor handen is. Doel in deze is om op een efficiënte manier altijd een actueel overzicht te creëren richting betrokkenen. DWG heeft het doorvoeren van informatie van COMOS naar Meridian geautomatiseerd. Hoppa: snelheid en altijd overzicht en ja laten we eerlijk zijn ook inzicht . Documenten in COMOS veranderen? Geen probleem! Alles is op het juiste moment beschikbaar voor de betrokken vakmensen zodra een document in COMOS definitief is. Alle belangrijke informatie (metadata) wordt daarbij meegenomen, gecontroleerd en beoordeeld. 

Kennismaken? Graag!

Bent u opzoek naar specialisten op het gebied van soft- of hardware? Of een consultant die meedenkt uw vraagstukken te doorgronden? Wij luisteren graag naar uw verhaal! Neem contact met ons op. Dan drinken we met elkaar een kop koffie.