Bedrijven in de industrie hebben te maken met uitdagingen als personeelstekorten, hoge productiekosten en toenemende kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Een van de oplossingen die bijdraagt aan het aanpakken van deze uitdagingen is digitalisering. Door van handmatige handelingen naar gedigitaliseerde processen te gaan, wordt onder andere de efficiëntie verhoogd, kosten gereduceerd en kennis geborgd. Wat is digitalisering precies en hoe zet je het in voor jouw organisatie?

Wat is digitalisering?

Digitalisering is het digitaal maken van handmatige processen of taken die nog op papier worden gedaan. Denk aan het maken van aantekeningen op papier of het handmatig invoeren van cijfers in een Excel-bestand. Met digitalisering zorg je dat de handmatige acties digitale acties worden, waar data uit komt, aan de hand van computers of een digitale tool. Digitalisering is daarmee anders dan digitalisatie. Deze twee termen worden nog wel eens door elkaar gehaald. Digitalisatie is het proces waarin we van de beschikbare data informatie maken en daar ook op sturen.

Een voorbeeld van digitalisering is een digitale onderhoudsoplossing: een Computerized Maintenance Management System (CMMS). Je ziet dat er vaak nog gebruik wordt gemaakt van Excel-lijsten of papier om bij te houden waar onderhoud nodig is en om werkorders met de monteur te delen. Daar kun je een CMMS voor integreren. Dit is een systeem waarin, bijvoorbeeld bij een kapotte machine, een melding wordt gemaakt en die melding automatisch doorgestuurd wordt naar de monteur die de reparatie uitvoert. Dit kan ook voor preventief onderhoud. Monteurs krijgen dan automatisch een melding dat ze bijvoorbeeld maandelijks onderhoud moeten uitvoeren.

Een voorbeeld van digitalisering en digitalisatie gecombineerd is het KPI-dashboard dat wij voor gemeente Rotterdam maakten. Ze gingen voorheen naar de sites om de gemalen te controleren. Dat proces is gedigitaliseerd. Aan de hand van de data die ze met behulp van het dashboard verzamelden, maakten ze vervolgens informatie waarmee ze datagestuurd konden werken.

Wij zien dat de klanten van onze opdrachtgevers steeds meer gaan eisen: meer flexibiliteit, meer inzicht in producten, en ook de kwaliteitseisen gaan omhoog. Om daar aan te voldoen, moet je mee in de tijd en de ontwikkelingen die daarbij horen. Je concurrentiepositie versterken, dat is het grootste voordeel van digitalisering.” – Jesse van Gameren, Business Developer bij DWG.

De voordelen van digitalisering

Digitalisering levert concreet de volgende voordelen op:

  • Een stijging van de productie- en procesefficiëntie: digitalisering versnelt het werk, is minder foutgevoelig en zorgt voor een consistentere datastroom waar je uiteindelijk ook weer meer mee kan, zoals analyses maken. Hierdoor werk je efficiënter, gaan je kosten omlaag en kun je beter concurreren met de markt.
  • Een oplossing voor personeelstekorten: door digitalisering van processen kun je de productie verhogen en (handmatige) taken met een hogere snelheid en nauwkeurigheid uitvoeren. Zo heb je minder werknemers nodig, wat bijdraagt aan de oplossing voor personeelstekorten.
  • Kennisborging: je ziet in bedrijven mensen met heel veel kennis, maar veel van hen gaan in de komende 10 à 15 jaar met pensioen. Je wilt die kennis borgen met een tool, applicatie of systeem zodat het niet verloren gaat en het feilloos over te nemen is door de opvolger. Digitalisering van processen draagt hier aan bij.

Digitalisering in de digitale transformatie

Bedrijven die richting industry 4.0 willen en dus een digitale transformatie willen doormaken, moeten stappen zetten. Een van die stappen is digitalisering. Breng de huidige (digitale) staat van je bedrijf in kaart, dan weet je welke pijnpunten er liggen en hoe je die pijnpunten om kunt zetten in concrete stappen naar een digitaal volwassen bedrijf.

Ik raad bedrijven aan om een strategie voor zichzelf op te stellen en met de juiste mensen om tafel te gaan om dit te realiseren. Zorg dat er een speciale focus is op digitalisering. Je wilt er liever nu mee aan de slag dan over 10 jaar.” – Jesse van Gameren.

Ben jij benieuwd hoe je digitalisering in kunt zetten voor jouw organisatie? DWG neemt je aan de hand van 7 kennissessies mee in de weg van industry 2.0 naar industry 4.0. In iedere kennissessie komt een onderwerp aan bod dat van belang is om bij industry 4.0 te komen. Schrijf je nu in voor onze tweede kennissessie: Digitalisering!