Bij DWG gaat ons hart sneller kloppen als we het hebben over de tankterminal wereld. Bij veel projecten binnen DWG wordt de applicatie route control toegepast. Door deze applicatie in te zetten kunnen verschillende vloeistoffen verpompt worden. Zo kunt u denken aan de route tussen een schip of vrachtwagen naar de opslagtanks in een terminal park. Met behulp van route control van Siemens kan bepaald worden welke route de vloeistof moet volgen om bij een specifieke opslagtank te kunnen komen. Deze applicatie zorgt ervoor dat de gegenereerde routes worden beheerd. Er kan gezien en gecontroleerd worden of er bijvoorbeeld al een route al aan het verpompen is en of deze voor gebruik ‘schoon’ is verklaard. Zo kan voorkomen worden dat er vloeistoffen door elkaar heen worden verpompt.

Terminals en routes

U kunt zich voorstellen dat een tankterminalpark uit honderdduizenden tot wel miljoenen routes bestaat die allemaal door route control zijn gegenereerd. Echter, is het zeer tijdrovend om deze aantallen handmatig één voor één te testen om zeker te weten dat de routes ook daadwerkelijk in het werkveld naar behoren werken. Met een gesimuleerde PCS7 applicatie waarin route control is verwerkt kunnen voor een nieuwe implementatie hik ups worden opgespoord. Dit ondersteunt om configuratiefouten op voorhand te traceren waar dit eerder meer mankracht en tijd vroeg.

Processen simuleren

In het afgelopen half jaar heeft Jelle het softwareprogramma SIMIT erbij gepakt en onderzocht wat de mogelijkheden zijn indien SIMIT wordt toegepast binnen DWG. SIMIT staat bekend als een krachtige applicatie van Siemens dat hetzij met vervangende simulatie hardwarecomponenten dan wel met een virtual controller oplossing het proces van het werkveld kan simuleren. In deze software heeft Jelle onderzocht of het mogelijk is om de hoeveelheden routes die door route control worden gegenereerd geautomatiseerd te laten testen en de configuratiefouten die in een applicatie kunnen voorkomen op te sporen vóór de implementatiefase. Tijdens het onderzoek heeft Jelle samen met DWG en Siemens ontdekt dat geautomatiseerd testen van routes mogelijk is. Tijdens zijn afstudeerperiode heeft hij een proof of concept gemaakt waarin dit is gerealiseerd!

Gaaf hé, lees snel verder!

De verbetering

DWG is in staat om in de toekomst problemen in het werkveld te voorkomen door deze proactief op te sporen voordat de applicatie wordt geïmplementeerd. Hierdoor is DWG in staat om een nog kwalitatiever product op te leveren en dit zorg voor eventueel minder downtime in het werkveld.

Proof of concept

Er is bewezen resultaat dat de gevonden oplossing technisch werkt. De wens bestaat om in de nabije toekomst het concept tot een volledig product te realiseren. Zo kunnen de routes geautomatiseerd getest worden en configuratiefouten worden verwijderd voordat de routes in het werkveld worden toegepast.