Het gebrek aan veiligheid vormt een belangrijke en reële zorg voor bedrijven in de industrie of infrastructuur, vanwege mogelijke risico’s als bedrijfsongevallen, milieuverontreiniging en reputatieschade. De tolerantie voor onveiligheid daalt.
Er is daardoor een groeiende, maatschappelijke behoefte om risico’s inzichtelijk, begrijpelijk én beheersbaar te maken. Arbeidsomstandigheden en systemen moeten veiliger. Preventieve maatregelen zijn daarbij een essentieel onderdeel in fysieke installaties en systemen, binnen zowel grote als kleine bedrijven. Het is van belang om met ieder aspect rekening te houden: arbeidsveiligheid, procesveiligheid en machineveiligheid. DWG herkent deze behoefte en levert graag een bijdrage.

De noodzaak van preventie

Of het nu gaat om structurele integriteit, machinebeheer of gevaarlijke processen; industriële en infrastructurele bedrijven hanteren in hun fabrieken componenten waarbij er altijd een kans bestaat dat die falen. Het ontwerp is daarbij cruciaal. Het is absoluut noodzakelijk dat bedrijven prioriteit geven aan het implementeren en beheren van de nodige maatregelen die falen voorkomen, of in ieder geval tot een minimum beperken.

Risicovrij werken in alle bedrijfsprocessen

Op het vlak van safety kun je grofweg onderscheid maken tussen drie categorieën. Allereerst arbeidsveiligheid, dit verwijst naar maatregelen die bedrijven nemen om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken en niet worden blootgesteld aan onnodige risico’s en gevaren, om zo verzuim te voorkomen. Ten tweede procesveiligheid, dit heeft betrekking op het veilig beheren van gevaarlijke stoffen in procesinstallaties. Het omvat elementen zoals de ontwerp- en bouwfase van een proces en de werking van installaties, en heeft als doel risico op uitval van productieprocessen te verminderen en letsel te voorkomen. Tot slot machineveiligheid. Dit gaat voornamelijk om het veilig maken van machines ten opzichte van zijn gebruikers en/of onderhouders. Denk hierbij aan een brug, waarbij de slagbomen gegarandeerd dicht moeten zijn en dus afgesloten voor weggebruikers. Een safety systeem geeft die garantie.

Arbeidsveiligheid vs. proces- en machineveiligheid

De meeste bedrijven hebben de basis op het gebied van arbeidsveiligheid wel op orde. Denk aan passende werkkleding, maar ook het werken op basis van een geldende werkvergunning. Er zijn echter nog altijd veel bedrijven die worstelen met de complexiteit binnen de proces- en machineveiligheid en daarmee dus ook met het voldoen aan de regelgeving. Dit terwijl een gebrek aan proces- en machineveiligheid grote gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering, medewerkers of het milieu.

Ongeluk zit in een klein hoekje

Een ongeluk wat betreft veiligheidsrisico’s zit namelijk in een klein hoekje: van gevaarlijke materialen of installaties, onjuist gebruik van apparatuur of machines, tot onvoldoende bescherming. En nu steeds meer installaties bijna geheel bestaan uit geautomatiseerde systemen, doen er zich ook risico’s voor in het bewaken van de productieprocessen. Veel fabrieken werken met processen die nauwkeurige regulering vereisen. Daardoor kunnen storingen of een slecht ontwerp in een deel van het systeem riskante werkomstandigheden veroorzaken met gevolgen voor de mens, problemen in de continuïteit, en milieu- en imagoschade. De consequenties kunnen vervolgens uitmonden in grote onvoorziene gevolgen. Denk hierbij aan letselschade, brand of explosies: iets waar je als organisatie verantwoordelijk voor wordt gesteld wanneer je het niet volgens de wet- en regelgeving hebt geregeld.

Systematisch proces van preventiemaatregelen

Dergelijke gevaren zijn echter niet 100% te voorkomen. Het doel van preventie is dan ook het reduceren van de veiligheidsrisico’s naar een acceptabel niveau. Functionele veiligheidssystemen omvatten doorgaans een systematisch proces van risico-inventarisatie (HAZOP), het ontwerp, de implementatie van veiligheidsmaatregelen, en de risicobeoordeling om ervoor te zorgen dat het systeem of de installatie onder alle omstandigheden veilig en betrouwbaar werkt. Daarnaast zijn er internationale veiligheidsnormen, zoals de ISO13849 en IEC62061 voor machineveiligheid en de IEC61511 voor functionele veiligheid, waaraan bedrijven zich moeten houden.

Veiligheid van geautomatiseerde processen

Toch komt er vaak veel meer bij kijken. Wetgeving rond nieuwe technologieën wordt pas opgesteld nadat deze op de markt zijn gebracht, waardoor de noodzaak van preventie des te groter is. Aangezien de overheid wat betreft risico- en veiligheidsbeleid veel verantwoordelijkheid bij bedrijven zelf legt en de maatschappelijke acceptatie voor risico’s steeds lager wordt, is het van groot belang dat bedrijven proactief actie ondernemen. Ze moeten aan de slag met het minimaliseren van de veiligheidsrisico’s. Het vraagt om gedegen kennis en expertise van ontwikkelingen binnen de markt, installaties en mogelijke oplossingen.

Voorkomen is beter dan genezen

Kortom, veiligheid is essentieel voor bedrijven in de industrie en infrastructuur. Het vergt een investering, maar zal op de langer termijn juist geld besparen gezien de mogelijke financiële gevolgen van ongevallen en incidenten. Door toenemende automatisering en complexiteiten, zijn risico’s niet altijd inzichtelijk of herkenbaar. Door maatregelen te nemen en een cultuur van veiligheid en risicomanagement te creëren, kan de kans op gevaren als gevolg van nalatigheid of onwetendheid aanzienlijk worden verkleind.
Met aandacht voor het beheersen van risico’s kunnen goede overwegingen worden gemaakt. Hierdoor kunnen bedrijven de veiligheid van hun medewerkers, klanten en de samenleving als geheel waarborgen en tegelijkertijd hun reputatie en economische succes behouden. Het maakt een organisatie daarmee niet alleen toekomstbestendiger, maar ook servicegerichter en betrouwbaarder.
Een win-winsituatie voor iedereen.

Wilt u ook aan de slag gaan met de veiligheidsrisico’s in uw organisatie? Bekijk de oplossingen van DWG via onderstaande button of neem contact met ons op.