De tank terminal industrie is continu onderhevig aan verandering: nieuwe technologische ontwikkelingen, strenge wet- en regelgeving en de marktdynamiek. Om in deze industrie toekomstbestendig te blijven en je concurrentiepositie te versterken, zijn er een aantal belangrijke trends om in de gaten te houden. Wij delen de drie belangrijkste trends.

Digitale revolutie

We benoemden het eerder al: technologische ontwikkelingen. We kunnen er tegenwoordig niet meer omheen, ook niet in de tank terminal industrie. Denk aan ontwikkelingen als de implementatie van geavanceerde informatiesystemen, zoals AI, Internet of Tthings (IoT)-technologieën en slimme automatiseringsoplossingen. Een goed voorbeeld is een Terminal Management Systeem (TMS) dat gebruikmaakt van IoT-sensoren en geautomatiseerde processen. Dit stelt een bedrijf in staat real-time gegevens van de tanks, temperaturen of de druk te monitoren. Ook automatiseert het logistieke processen, zoals het bijvullen van de tanks. De implementatie van zo’n systeem resulteert in een hogere operationele efficiëntie, lagere proces- en productiekosten en minder menselijke fouten en calamiteiten. De juiste experts kunnen helpen bij het op maat inregelen en implementeren van zo’n systeem.

Duurzaamheid

Een andere belangrijke trend is verduurzaming en de energietransitie. Strengere wet- en regelgeving, op het gebied van geur, geluid, licht, veiligheid, stikstof en CO2, maar ook de groeiende vraag naar duurzame en milieuvriendelijke producten vanuit de maatschappij, hebben invloed op verschillende activiteiten van bedrijven in deze industrie. Het is raadzaam dat bedrijven in de tank terminal industrie investeren in milieuvriendelijke technologieën, zoals elektrificatie van apparatuur, de inzet van hernieuwbare energiebronnen en verbeterde emissiecontrole. Denk daarbij aan investeringen in groene energie, zoals wind- en zonne-energie, om in een deel van de energiebehoefte van de terminal te voorzien. Of de opzet van een energiebesparingsprogramma om productemissies te voorkomen. De implementatie van zulke duurzaamheidsinitiatieven is niet alleen essentieel voor het behoud van het milieu, maar kan ook zorgen voor een positieve reputatie en klantloyaliteit.

Veiligheid

Last but not least: veiligheid. De toenemende aandacht voor een veilige werkomgeving, maar ook strengere wet- en regelgeving, dwingt bedrijven in de tank terminal industrie hun veiligheidsmaatregelen verder aan te scherpen om te kunnen voldoen aan alle wettelijke eisen. Dit geldt met name voor de op- en overslag van tank terminals die gevaarlijke en/of chemische producten bevatten. Dat kan gerealiseerd worden met geavanceerde veiligheidstechnologieën, zoals de inzet van drones voor inspecties, geautomatiseerde lekdetectiesystemen of geavanceerde beveiligingscamera’s. Ook regelmatige training van personeel en de implementatie van strikte compliance-programma’s draagt bij aan de verbetering van de veiligheid. Tot slot is aandacht voor online veiligheid en cyber security van groot belang. Tank terminals zijn vaak een belangrijke schakel in de supply chain. Bij de inzet van veiligheidstechnologieën en verdere digitalisering en automatisering van processen is een waterdichte data- en informatiebeveiliging onmisbaar. Regel dat met behulp van de juiste experts goed in zodat je incidenten en risico’s tot een minimum beperkt.

Kortom, door deze trends te volgen blijf je als bedrijf in de tank terminal industrie toekomstbestendig en vergroot je jouw concurrentievermogen. Samenwerking met experts op het gebied van de nieuwste technologieën, procesautomatisering en cyber security helpt bij de implementatie van die trends.

Wil jij ook aan de slag met (een van) deze trends? Lees via onderstaande button onze whitepaper voor meer informatie en relevante praktijkvoorbeelden, neem contact op met een van onze consultants of bekijk de oplossingen van DWG op onze website.