In een tijd waarin technologische vooruitgang de norm is geworden, staat de digitale transformatie centraal voor bedrijven die relevant willen blijven en hun concurrentiepositie willen versterken. Het omvat de integratie van digitale technologieën, zoals AI en IoT, in verschillende bedrijfsprocessen, wat kan leiden tot voordelen als een verbeterde efficiëntie, veiligheid en omzetverhoging. Tesla, BASF en Siemens zijn mooie voorbeelden van bedrijven die de digitale transformatie succesvol hebben omarmd. Maar waar staan Nederlandse bedrijven op dit gebied? Wij deden er onderzoek naar. Wat blijkt: bijna 75 procent van de bedrijven erkent de noodzaak van de digitale transformatie, maar slechts 3 op de 10 medewerkers beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om die noodzaak om te zetten in concrete acties.

Duidelijke strategie ontbreekt

Ondanks de erkenning van het belang van de digitale transformatie door 38,9 procent van de respondenten, heeft twee derde van de bedrijven nog geen duidelijke strategie ontwikkeld op dit gebied. Dit gebrek aan richting kan de vooruitgang belemmeren en de concurrentiepositie van bedrijven in gevaar brengen.

Helft bezig met de volgende stap

De digitale transformatie is een voortdurend proces en er zijn verschillende stappen te zetten. Denk aan de automatisering van taken en rollen of de digitalisering van processen en systemen. Ook kun je denken aan de inzet van IIOT of het gebruik van AI. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de bedrijven bezig is met de volgende stap. Dat betekent dat de andere helft van de bedrijven nog niet actief bezig is met de volgende stap op het gebied van de digitale transformatie.

Belang van vaardigheden en training

Een ander belangrijk onderzoeksresultaat is het gebrek aan de juiste vaardigheden van medewerkers. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat de medewerkers in hun organisatie niet over de juiste vaardigheden beschikken om de digitale transformatie te realiseren. Training en ontwikkeling van medewerkers vormen echter juist een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie.

Voortdurende monitoring en evaluatie

Tot slot, de digitale transformatie stopt niet bij de implementatie van nieuwe technologieën of processen. Het continu monitoren van de voortgang en het evalueren van de impact op bedrijfsdoelen is net zo belangrijk. Uit het onderzoek blijkt dat maar een klein deel van de bedrijven (22,4 procent) vindt dat zij de invloed van de digitale transformatie op hun bedrijfsdoelen kunnen meten. Het merendeel van de bedrijven heeft dus nog geen effectieve systemen opgezet om deze metingen uit te voeren.

Een succesvolle digitale transformatie: hoe doe je dat?

Op basis van de onderzoeksresultaten doen wij vier aanbevelingen om de digitale transformatie te bevorderen:

  1. Ontwikkel een duidelijke strategie: bedrijven moeten een heldere strategie ontwikkelen die nauw aansluit bij hun bedrijfsdoelen en die meetbare doelstellingen bevat.
  2. Investeer in vaardigheidstraining: het is essentieel om medewerkers de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen om de digitale transformatie mogelijk te maken.
  3. Voortdurende monitoring en evaluatie: implementeer systemen om de impact van digitale transformatie op bedrijfsdoelen te meten en aanpassingen aan te brengen waar nodig.
  4. Blijf op de hoogte van technologische ontwikkelingen: volg de nieuwste trends en innovaties om flexibel te blijven en snel te reageren op veranderingen in de markt.

Wil je meer weten over het onderzoek? Je kunt via onderstaande button het onderzoeksrapport downloaden of schrijf je in voor een of meerdere gratis kennissessies over de digitale transformatie. In een reeks van 7 sessies gaan we in op onderwerpen als AI, cyber security of datagestuurd werken.