Energie wordt gezien als een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. Een logisch gegeven gezien het feit dat de markt van energieproductie, distributie en consumptie volop in ontwikkeling is door de groeiende focus op duurzaamheid en de noodzaak om de klimaatverandering aan te pakken. Door die snel veranderende markt worden bedrijven in de energiesector continu geconfronteerd met de uitdaging om hun traditionele werkwijzen aan te passen en in te zetten op hernieuwbare energiebronnen, slimme technologieën en innovatieve oplossingen. Maar nu rest de vraag: hoe gaat het energielandschap zich ontwikkelen en hoe blijven bedrijven in de energiesector toekomstbestendig? Wij delen de drie belangrijkste trends.

Decarbonisatie

In het decarbonisatieproces vervangen we traditionele fossiele brandstoffen door CO2-vrije, hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie, met als doel de totale CO2-uitstoot te verminderen of zelfs uit te bannen. Voor bedrijven in de energiesector kan decarbonisatie een uitdaging zijn, maar tegelijkertijd ook een grote kans. Het verminderen van de CO2-uitstoot vereist een strategische benadering en investeringen in koolstofarme of koolstofvrije energiebronnen. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van slimme netwerken en energiezuinige apparaten om de overstap naar duurzame energie te versnellen. Door dit soort innovatieve oplossingen streven bedrijven de internationale klimaatdoelstellingen na, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord en de overeenkomsten van de Europese Unie, waarbij tegen 2030 aanzienlijke percentages hernieuwbare energie in de totale energieproductie moeten worden nagestreefd.

Daarnaast biedt decarbonisatie ook andere voordelen voor bedrijven in de energiesector, waaronder kostenbesparing op de lange termijn door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen en een verbeterde bedrijfsreputatie door betrokkenheid bij duurzaamheid. Bovendien stimuleert het innovatie en biedt het bedrijven een concurrentievoordeel door de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De juiste experts kunnen helpen bij het op maat inregelen en implementeren van deze nieuwe oplossingen.

Digitalisering

Een ander belangrijk onderwerp waar bedrijven al een lange tijd niet meer omheen kunnen is digitalisering. In de energie industrie gaat het dan voornamelijk over het gebruik van geavanceerde digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie, big data-analyse, Internet of Things (IoT-toepassingen) en slimme netwerken. Op dit moment ligt de focus, binnen de energieopslagsector, vooral op de ontwikkeling van nieuwe opslagtechnologieën. Tegelijkertijd groeit ook de noodzaak voor cyberbeveiliging, aangezien digitalisering nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van data-integriteit en privacybescherming.

Bedrijven in de energiesector kunnen profiteren van digitalisering door processen te stroomlijnen, efficiënter gebruik te maken van energiebronnen en kosten te verlagen. Deskundigen kunnen bedrijven helpen bij het implementeren van geavanceerde technologieën en het veilig en efficiënt digitaliseren van hun energieprocessen. Met hun expertise kunnen bedrijven hun concurrentiepositie versterken en succesvol opereren in deze snel veranderende markt.

Decentralisatie

Decentralisatie zorgt voor een verschuiving van een traditioneel, centraal gestuurd energienetwerk naar een meer gedecentraliseerd systeem waarin individuen en bedrijven zelf een actievere rol spelen in de energievoorziening. Deze ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de energiesector, zoals het in balans houden van het elektriciteitsnet, het voorkomen van congestie en het waarborgen van eerlijke toegang tot het netwerk voor alle gebruikers. Om deze uitdagingen aan te gaan, moeten bedrijven inzetten op lokale energie-infrastructuur en samenwerken met andere belanghebbenden, waaronder overheden en netbeheerders. Hierdoor dragen bedrijven bij aan een grotere energieonafhankelijkheid en een veerkrachtiger energienetwerk.

Door samen te werken met consultants op het gebied van industriële automatisering, processen en data kunnen bedrijven flexibele energie-interfaces en managementoplossingen inzetten. Zo worden decentrale energievoorzieningen zonder problemen geïntegreerd in het overkoepelende energienetwerk.

Ontwikkelingen in de maatschappij

Ondanks dat er drie voornaamste trends zijn die de energiesector in 2024 aansturen, blijven zaken als geopolitiek, wetgeving en investeringen ook een grote rol spelen. Zo kunnen geopolitieke ontwikkelingen grote invloed hebben op de energiehandel en de beschikbaarheid van energiebronnen. Wetgeving en investeringen zijn eveneens van belang, omdat beleidsmaatregelen en financiering de marktdynamiek kunnen veranderen en de ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën en infrastructuur kunnen stimuleren.

Kortom, door op bovenstaande trends in te spelen, blijven bedrijven in de energie industrie toekomstbestendig en een positieve impact hebben op het milieu. Samenwerken met experts op het gebied van bijvoorbeeld technologieën voor hernieuwbare energiebronnen, procesautomatisering en cyber security helpt bij het implementeren van deze trends.

Ben je geïnteresseerd in het verkennen van (een van) deze trends? Lees onze whitepaper via onderstaande button, neem contact op met een van onze consultants of bekijk de oplossingen van DWG op onze website.