De afgelopen jaren werd de voedingsindustrie geconfronteerd met meerdere uitdagingen. Door factoren, zoals de coronacrisis, tegenvallende oogsten en de oorlog in Oekraïne, had de sector te maken met stijgende inflatie, bedrijfskosten en materiaal- en grondstofprijzen. Maar ook de veranderende eisen en voorkeuren van consumenten en het steeds groter wordende thema duurzaamheid vroegen om veranderingen. De voedingsindustrie zet nu in op groei om hun marges te beschermen en het eigen unieke product meer onder de aandacht te brengen bij de consument. Om die groei te realiseren, zijn er vier trends waar bedrijven op inzetten.

Automatisering

Een van die trends is de groeiende integratie van automatisering. Technologische toepassingen stellen bedrijven in staat om taken en processen te automatiseren, wat leidt tot efficiëntere processen, verbeterde data-inzichten en klantervaringen. Ook kan automatisering helpen bij het identificeren van rollen en/of taken die menselijke input vereisen en welke kunnen worden geautomatiseerd. Dit verhoogt onder andere de operationele efficiëntie, versnelt processen, en reduceert kosten en fouten. Daarnaast draagt het bij aan het verminderen van voedselverspilling en personeelstekorten. De meest gebruikte technologieën in de voedingsindustrie zijn de inzet van systemen voor het beheer van klantrelaties, productieactiviteiten en de supply chain. Maar denk ook aan het verbeteren van het verzendproces of het transportbeheer. Een system integrator kan ondersteuning bieden bij het opstellen en implementeren van effectieve automatiseringsprocessen.

Data-gestuurd werken

Een andere belangrijke trend in de voedingsindustrie is data-gestuurd werken. Data geven waardevolle inzichten in productie- en bedrijfsprocessen. Daarbij zijn zichtbaarheid, nauwkeurigheid en snelle toegang tot bedrijfsgegevens belangrijk. Aan de hand van die data is het makkelijker om nauwkeurig gegevens voor klanten en producten te onderhouden en verbeteringen door te voeren, zoals optimalisatie van het productieproces, kwaliteitscontroles en voorraadbeheer. Ook stelt data-gestuurd werken bedrijven in staat snel grote hoeveelheden informatie te beoordelen, veranderingen te detecteren in de productieomgeving en data-analyses en besluitvormingsprocessen te verbeteren. Dit leidt uiteindelijk tot kostenbesparingen en een betere productkwaliteit. Om dat te realiseren, moet data op de juiste manier worden vergaard en geanalyseerd. Vaak wordt daar een dashboard of alomvattend technologiestack voor ontworpen. Met behulp van gespecialiseerde data-analisten kun je de juiste inzichten verkrijgen en data-analyse op een veilige manier in de besluitvormingsprocessen integreren.

Een wendbare supply chain

Een wendbare supply chain is een belangrijke bouwsteen voor het succes van bedrijven in de voedingsindustrie, met name gezien de onzekerheden die de wereldwijde gebeurtenissen met zich meebrengen. De coronacrisis en oorlog in Oekraïne hebben de kwetsbaarheden van de toeleveringsketens blootgelegd, waardoor de noodzaak van een robuuste supply chain is gegroeid. Bedrijven moeten die kwetsbaarheden minimaliseren. Dit vereist monitoring van de goederenstroom, de identificatie van potentiële risico’s en de implementatie van moderne technologieën en slimme strategieën. Oplossingen, zoals geavanceerde tracking- en monitoringssystemen, vergroten de zichtbaarheid en traceerbaarheid van de goederenstromen waardoor bedrijven proactief kunnen handelen. Ook kunnen er met behulp van data en AI nauwkeuriger vraagvoorspellingen worden gedaan. Consultants op het gebied van industriële automatisering, processen en data technologie kunnen je adviseren over de meest geschikte oplossing voor jouw bedrijf.

Duurzaamheid

Tot slot wordt het thema duurzaamheid ook in de voedingsindustrie steeds belangrijker. Voedselproductie, verpakkingen en de distributie: het moet allemaal duurzamer. De voedselindustrie heeft een grote impact op het milieu en ook consumenten hechten steeds meer waarde aan ethisch verantwoorde en duurzame producten. Aandacht voor duurzaamheid zorgt voor een betere concurrentiepositie, helpt risico’s te verminderen en kosten te reduceren. Het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen en de bevordering van ethisch verantwoorde landbouwpraktijken zijn een stap in de juiste richting. Ook technologie speelt op dit gebied weer een belangrijke rol. Digitalisering en automatisering geven inzicht in de bedrijfsprocessen. Met realtime inzicht en data kunnen afwijkingen sneller worden geïdentificeerd en zaken als de routeplanning, voorraden en emissies worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Dit leidt tot een hogere energie-efficiëntie, procesverbeteringen en een vermindering van verspilling.

Kortom, door deze vier trends te omarmen en te implementeren, kunnen bedrijven in de voedingsindustrie groeien naar een efficiënt, toekomstbestendig en duurzaam bedrijf. Samenwerking met experts op het gebied van procesautomatisering, digitalisering en data-gestuurd werken helpt bij die realisatie.

Wil jij ook aan de slag met (een van) deze trends? Lees onze whitepaper via onderstaande button, neem contact op met een van onze consultants of bekijk de oplossingen van DWG op onze website.