Bedrijven in de vloeibare op- en overslag, oftewel bedrijven in de tank terminal industrie, staan voor een aantal grote uitdagingen. Zo is er een toenemend tekort aan personeel, en een grote behoefte aan traceerbaarheid, flexibiliteit en efficiëntie waardoor er snel aan vragen vanuit de markt kan worden voldaan. Dit alles tegen zo laag mogelijke kosten en een minimale kans op (menselijke) fouten, waardoor bijvoorbeeld verschillende producten vermengd worden. Een van die bedrijven in de tank terminal industrie vroeg DWG om met een totaaloplossing te komen om deze uitdagingen aan te pakken.

Totaaloplossing

De totaaloplossing die DWG bedacht, bestaat uit vier onderdelen:

  1. Process Engineering

Ten eerste, process engineering. Dit is een essentieel onderdeel van een goed functionerende terminal. Onze afdeling Process Engineering werkt, samen met de klant, aan de meest efficiënte, veilige, energiezuinige en daardoor best passende procestechnische oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Terugwinning van warmte binnen een installatie
  • Maximalisering van product opslagcapaciteit
  • Reductie van het energieverbruik van installaties
  • Optimalisatie van de verladingsprocessen

Process engineering wordt door ons aan de voorkant van projecten ingezet, zodat de klant altijd de best passende technische oplossingen krijgt. Wij ontwerpen volgens de huidige normen en regelgeving en hierdoor leveren wij op een veilige en betrouwbare manier ons ontwerp op. Bovendien streven wij ernaar om tijdens onze projecten de impact op het milieu te reduceren. Denk hierbij aan dampafvang en energieterugwinning.

  1. Implementatie besturingssysteem PCS 7

Wij implementeerden het geïntegreerde besturingssysteem PCS 7 van Siemens. Dit besturingssysteem is specifiek voor toepassingen in de procesindustrie. Het systeem is schaalbaar van klein naar groot en kan worden uitgebreid met uiteenlopende applicaties, zoals route control en plant device management. Het PCS 7 besturingssysteem maakt het beheer van de terminal(s) eenvoudig en zorgt voor de waarborging van de kwaliteit, product continuïteit en cyber security.

In het veld is gebruik gemaakt van het gedistribueerde IO systeem ET200SP en de Compact Field Unit (CFU) van Siemens. De CFU wordt in het veld geplaatst als een slimme junction box en maakt gebruik van lange multicores. Voor industriële locaties waar de instrumentatie verspreid is over grote afstanden zoals bij tank terminals levert dit een enorme besparing op.

Voor het instellen van de instrumentatie is de plant device manager gebruikt. Dit pakket is ontwikkeld om de parametrering en diagnostiek van slimme veld instrumentatie te ontsluiten in een centraal systeem, zodat de onderhoudsafdeling dit vanaf deze plek kan bekijken en instellingen kan aanpassen. Door de mogelijkheid om alle instrumentatie en kleppen vanaf een centraal punt te kunnen testen en aanpassen, heeft dit systeem al tijdens de test- en opstart fase een enorme tijdsbesparing opgeleverd.

  1. Route Control

Het gebruik van SIMATIC Route Control in combinatie met PCS 7 is essentieel binnen de totaaloplossing. Het is een industrieneutraal product voor het plannen, controleren, bewaken en diagnosticeren van routes voor vloeibare en vaste stoffen. Het is makkelijk schaalbaar en beheerst alle vereisten voor het uitvoeren en bewaken van productverplaatsingen over een terminal.

Op automatische wijze wordt door middel van verschillende parameters bepaald op welke manier vloeibare en vaste stoffen automatisch en efficiënt verplaatst kunnen worden. In combinatie met SIMATIC PCS 7 kan de lay-out en samenhang van de terminal volledig worden opgenomen in de procesbesturing. Het zorgt ook voor geautomatiseerde controle en veiligheid om materiaal compatibiliteit te borgen en contaminatie te voorkomen.

Door het gebruik van geautomatiseerde order afhandeling en uitvoering middels PCS 7, Route Control en TMS ervaart onze opdrachtgever grote voordelen, met name op het gebied van efficiëntie en veiligheid. De inspanning voor engineering en bediening en het doorvoeren van wijzigingen van routes vermindert, en de geautomatiseerde bewaking van de route verhoogt de veiligheid. Daarnaast is er onder andere een uitgebreide registratie van alle route gerelateerde activiteiten, productregistratie van de gebruikte route delen en wordt de route voortdurend bewaakt. Route Control is daarmee de enabler voor een flexibele terminal doordat je zeer snel en relatief eenvoudig deelroutes kan toevoegen of wijzigen. Een groot voordeel voor bedrijven in de tank terminal industrie, doordat zij zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen.

  1. Implementatie Terminal Management Systeem (TMS)

Een van de andere oplossingen die wij hebben geïmplementeerd, is het Terminal Management Systeem (TMS). Deze applicatie heeft een generieke basis met daaromheen maatwerk om aan te sluiten op een specifieke locatie. Deze industriële oplossing zorgt voor de digitalisering van de werkprocessen. De applicatie biedt de gebruiker één systeem, met een eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface, voor centrale bediening, monitoring en broninformatie.

TMS is een webapplicatie die on-premise of in de cloud gedraaid kan worden. Met de komst van mobile apparaten is de applicatieontwikkeling wereldwijd heel hard gegaan. Met onze webapplicaties brengen we deze nieuwe technieken naar de industrie en koppelen we deze aan bestaande systemen en interfaces.

Het systeem biedt voordelen in alle fases van het werkproces. Zo wordt het ontvangen en versturen van opdrachten, de planning en de kwaliteitscontrole gedigitaliseerd en in het systeem verwerkt. Op operationeel gebied zijn bijvoorbeeld het voorraadbeheer, de tijdregistratie en rapportages ook in het systeem opgenomen. Een volledig gedigitaliseerd werkproces in combinatie met een hoge automatiseringsgraad leidt hiermee tot snel, goed opgeleid personeel en een volledig traceerbaar en flexibel proces met minimale kans op fouten.

Expertise van DWG

Voor dit project heeft DWG expertises toegepast in de volgende vakgebieden: Consultancy, Process Engineering, Industrial Automation en Information & Data Technology.

Kennismaken?

Wil jij ook aan de slag met de digitalisering en automatisering van jouw werkprocessen? Of contact met een consultant die met je meedenkt om jullie vraagstukken te doorgronden? Neem dan contact met ons op of kijken voor meer informatie op onze website: www.dwg.nl.