Tot op de dag van vandaag vliegen de prijzen voor fossiele brandstoffen ontzettend omhoog. Daarnaast hebben we ook wereldwijd een klimaatuitdaging. In het geval van een op- en overslag tankterminal anno nu liggen er vraagstukken in relatie tot het besparen van energie én het bewuster omgaan met energie.

Een van onze klanten uit de op- en overslag tank terminal markt heeft een vraag met ons gedeeld over het realiseren van energiebesparingen bij het verwarmen en warm houden van tanks. Met deze vraag zijn wij (DWG) natuurlijk gelijk aan de slag gegaan.

Lees in deze blog hoe onze expertises Process Engineering en de drijvende kracht achter ons innovatieplatform te werk gaan om vanuit een theoretische benadering een detailleringstap te maken als ingrediënt voor een praktische aanpak. Dit gebeurt door essentiële aspecten fysiek te gaan meten. Hierdoor worden aannames uit het theoretische model onderbouwd. Want zoals wij, maar net zoals vele zeggen: ‘assumptions are the mother of all F* ups’ of lekker Nederlands: ‘meten is weten’.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Om duidelijk inzicht te krijgen in het verbruik van energie om tanks te verwarmen en warm te houden is er onderzoek nodig. Onze Process engineer Rogier Quak heeft dit vanuit een theoretisch kader bekeken. Er zijn verschillende theorieën en modellen gebruikt om door te kunnen rekenen wat de verbruikskosten over het geheel zijn. Doel hiervan is om een overzichtsbeeld te genereren of en waar er kansen liggen om energie en kosten te besparen. Conclusie, die zijn er!

Gegevens uit generieke parameters zoals: verwerkingstemperaturen, isolatiewaarden en volumes zijn als input gebruikt in combinatie met de theoretische modellen. Hierdoor kunnen we toewerken naar een ‘benadering’ om te stellen wat het energieverbruik zou moeten zijn. In hoofdlijnen gaat dit een goed beeld geven. Alleen, om gerichte maatregelen voor te kunnen stellen is er een vervolgstap nodig.

De waarde voor onze klant is het inzetten van energie- en kostenbesparende acties. We voorzien nu al dat de maatregelen per tank en productgroep sterk van elkaar kunnen gaan verschillen. Om op dit punt te komen is het in de vervolgstap essentieel om per tank en productgroep data te verzamelen. Dit vormt namelijk gefundeerde input om in de theoretische modellen te verwerken.

Verdiep je in de klantreis

We nemen u graag mee op ‘reis’ om meer te vertellen over onze aanpak. Stelt u zich voor, een schip komt aan bij een terminal en deze moet op een bepaalde temperatuur producten aanleveren… Dan is het relevant om de aanlevertemperatuur te kunnen meten, zodat er stelselmatig in kaart gebracht kan worden of hier sprake is van een mogelijk verlies. Anders gezegd, is de producttemperatuur te laag dan betekent dit extra kosten via het proces van de terminal. Maar is deze temperatuur te hoog dan zorgt dit weer voor onnodige energiekosten. Het vinden van deze ‘sweet spot’ kan dus aanzienlijke besparingen opleveren.

Next steps

Rogier Quak en Mark Franken hebben het plan om met ITS de temperatuur-, flow-, stroom- en gas verbruiken in kaart te gaan brengen. Zoals we net al vertelden: door deze data als input voor de theoretische modellen in te zetten kunnen er gerichte maatregelen worden genomen om de energiekosten per direct te gaan verlagen op tal van punten in de keten. Deze kostenverlaging is relevant voor het sterker maken van het verkoopmodel van onze klant. En nog een mooi bijkomend voordeel is dat we door het verlagen van de energieconsumptie weer bijdragen aan de verduurzaming van onze planeet.

Ook zal in 2022 op meerdere vlaken in de operatie ITS worden ingezet om in kaart te brengen op welke plekken het inzetten van isolatie, en het maken van betere proces afspraken kunnen leiden tot energiebesparingen. Maar hier stoppen we niet, met de inzet van A.I. kunnen we de modellen verder gaan optimaliseren en meer invloeden van buitenaf meenemen zodat de efficiëntie nog verder gaat toenemen. En last but not least, misschien komen we wel zo ver dat de restwarmte gaat worden hergebruikt.

Bouw samen met DWG verder aan jouw terminal

Wilt u ook inzichtelijk krijgen waar en hoe verschillende flexibele sensoren in uw productieproces ingezet kunnen worden om in kaart te brengen waar het energie- en inzet verbruik uit balans zijn?

Begin dan nu met het lezen over ITS en stel gerust daarna je vragen. DWG is er om uw business beter te maken!