Het doel is dat Nederland in 2050 een duurzaam energie- en grondstofsysteem heeft. Waterstof is hier een belangrijke energiedrager. Waterstof wordt in Nederland al op grote schaal gebruikt (als grondstof) om producten te kunnen maken. Waterstof kan ook worden ingezet om duurzaam opgewekte energie op te staal en te transporteren naar de gebruiker. En dit maakt waterstof zó leuk voor DWG. Wij zien een grote match met onze kennis en expertise als het gaat om het op- en overslaan van traditionele vloeibare producten.

Mogelijkheden voor gebruik waterstof

Waterstof kan op veel manieren worden gebruikt:

  • Als grondstof voor chemische producten. Bijvoorbeeld voor ammoniak of methanol;
  • Als brandstof voor industriële processen die veel hitte nodig hebben. Denk hierbij aan de staal- en papierindustrie;
  • Als emissie-vrije brandstof voor auto’s en zwaar transport (vrachtwagens, bussen en scheepvaart). Door waterstof in te zetten in de mobiliteit draagt het bij aan een betere luchtkwaliteit;
  • Om elektriciteit op te wekken als er weinig zonne- of windenergie beschikbaar is. Dit kan door opgeslagen waterstofgas weer te elektrificeren. Dit heet flexibel regelbaar vermogen;
  • Voor gebouwen en buurten die moeilijk elektrisch of met warmtenetten verwarmd kunnen worden. Dit geldt waarschijnlijk vooral voor oude gebouwen in historische binnensteden en voor dorpen in buitengebieden.

Hoe ziet DWG haar rol in relatie tot waterstof?

Voor DWG is waterstof niets anders dan een alternatief product om energie te vervoeren. Om antwoord te geven op wat DWG bij kan dragen in de waterstof transitie, kunnen we heel kort van stof zijn! Wij zien waterstof dat bijvoorbeeld door middel van liquid carriers vervoerd kan worden als een goede ontwikkeling en duurzaam alternatief op de huidige energie dragers als olie en gas. Kijk, en dan! Laat op- en overslag, het verwerken en verpompen van vloeistoffen en gassen in relatie tot proces automatisering nou net iets zijn waar wij goed in zijn!

DWG kan als systeem integrator++ uitstekend ondersteunen bij het integreren van systemen en het automatiseren van industriële processen. Schakel ons in als u meer te weten wilt komen over de benodigde waterstof implicaties.

The next level

De overheid stelt doelen in het kader van het klimaatakkoord. Wij gaan hier niet met feitelijke cijfers strooien want als u dit leest weet u hoogstwaarschijnlijk als geen ander dat de doelen ambitieus zijn en is er interesse in dit onderwerpt. DWG is een partij die continu bezig is met de wereld van morgen. Wij begrijpen alom dat de maatregelen om gebruik te maken van waterstof worden gestimuleerd. Maar ook dat het veel vragen voor jouw productie omgeving oplevert. We nodigen u uit om met ons in gesprek te komen, wie weet kunnen wij helpen met ‘the next level’. Wij volgen de ontwikkelingen waterstof & automatiseren en delen onze inzichten graag.

P.S. 😉

De ++ staan voor IT & Innovatie en Process automatisering