Industriële automatisering, afgekort IA, brengt verschillende voordelen met zich mee voor bedrijven in de industrie.
Zo wordt industriële automatisering gebruikt om processen efficiënter in te richten om vervolgens de productie te verhogen. Daarnaast verbetert het de kwaliteit en flexibiliteit en verkleint het foutmarges. Maar ook ontlast het medewerkers van werk. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden ingezet op een andere en vaak relevantere plek binnen de organisatie. Het resultaat: Meer omzet, marge en een hoger werkgeluk.
 

De voordelen van industriële automatisering op een rij 

1 | Vermindering van de bedrijfskosten
Er zijn tal van redenen te bedenken waardoor automatisering bijdraagt aan het verminderen van de bedrijfskosten: de personeelskosten verminderen, een verminderde foutmarge zorgt voor kostenbesparing en ook productiekosten per stuk reduceren door productiever te werken.  

2 | Een verhoogde productiviteit
Doordat processen efficiënter worden ingericht en werknemers hun handen vrij hebben voor andere taken verhoogt het de productiviteit van de organisatie. 

3 | Een hogere productkwaliteit
Industriële automatisering vermindert de foutmarge, wat resulteert in een hogere kwaliteit. Bovendien resulteert het in producten van uniforme kwaliteit, doordat processen efficiënter worden ingericht en de herhaalbaarheid van handelingen wordt vergroot. 

4 | Een verhoogde veiligheid
Industriële automatisering kan de productielijn veilig(er) maken voor werknemers door veiligheidssystemen de veiligheid te laten garanderen. 

Kosten vs. baten
Het maken van een business case is een handig hulpmiddel om kosten en baten inzichtelijk te maken en de benodigde investering te inventariseren. Maar een business case is niet een opzichzelfstaand product. Als bedrijf kijk je ook continue naar omgevingsfactoren. Onderzoek van de ING bank laat zien dat er nieuwe trends in omzetcijfers binnen de industrie zijn. De pieken en dalen worden wat grilliger. Dit heeft op zijn beurt weer effect op het beleid van organisaties. Als System Integrator zien wij dat bedrijven daarom investeringen uitstellen. Dat kan een nadelig effect hebben. Het is riskant om investeringen op het gebied van industriële automatisering te ver uit te stellen. Industriële automatisering zit in primaire prosessen. Het uitstellen van onderhoud op IA-systemen kan substantieel productieverlies betekenen. Wij raden bedrijven aan om dit te voorkomen.  

Wanneer een IA-systeem onherstelbaar stuk gaat, kan het zo maanden duren voordat je weer operationeel bent. Wij adviseren om preventief te werk te gaan en daar toch budget in te blijven steken. Dat is op lange termijn altijd goedkoper dan maanden stil staan en geen productie hebben. DWG kan als System Integrator helpen bij het bepalen van de kritieke onderdelen, door bijvoorbeeld een FMECA studie uit te voeren en daarop een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te schrijven. Zo investeer je alleen wat echt noodzakelijk is, maar voorkom je wel productieverlies.  

Daarnaast is er nog een grote reden om toch te investeren in IA: de vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt. Zolang je de kennis bij je personeel nog in huis hebt, is het raadzaam dit in systemen te waarborgen. Zo ben je een mogelijk kritiek personeelstekort de baas voordat het realiteit wordt.  

Wat betekent industriële automatisering voor werknemers?
Productiewerk is in de meeste gevallen repetitief, geestdodend of zwaar werk. Naast het feit dat dit werk niet uitdagend is, en daardoor ook moeilijk om voor langere tijd geconcentreerd te doen, kan het ook blessures opleveren. Het voor langere tijd uitvoeren van dezelfde beweging is vaak de oorzaak van RSI, Repetitive Strain Injury. Dit kunnen klachten in de nek, schouders, armen, pols en handen zijn. 

Industriële automatisering en IT
Industriële automatisering en IT zijn twee verschillende dingen, maar door de huidige technologische ontwikkelingen komen deze twee vakgebieden ook steeds dichter bij elkaar te liggen. Industriële automatisering gaat over het aansturen van bewegingen en industriële installaties. IT gaat voornamelijk over organisatorische processen. Door de ontwikkeling rondom Smart Industry (Industrie 4.0) is de samenwerking tussen industriële automatisering en IT flink toegenomen. Door slimme oplossingen te integreren in de industrie wordt steeds meer data verzameld, die handig zijn om organisatorische processen (IT) aan te sturen. Lees hier meer over in onze blog over digitalisering of bekijk onze podcast over industriële automatisering i.r.t. de digitale transformatie.   

DWG helpt opdrachtgevers beter te laten performen. Dit is: Het plezier van DWG. Laten we elkaar ontmoeten, wij hebben veel te vertellen maar luisteren ook maar al te graag naar jouw verhaal.