De energiekosten in de industrie blijven stijgen. In combinatie met de toenemende schaarste aan arbeidskrachten en strengere wet- en regelgeving, wordt het optimaliseren van energieverbruik een essentiële prioriteit. Hoe kun je als bedrijf in een aantal eenvoudige en begrijpelijke stappen het energieverbruik in kaart brengen en geld besparen? Wij zien deze klantvraag vaker terugkomen. Daarom heeft DWG, vanuit haar pragmatische aanpak, 9 stappen gedefinieerd om antwoord te geven op die vraag. Na het lezen van deze blog weet je meer over het 9-stappenplan waarmee je door middel van energie-inzicht, kostenefficiënter kunt gaan werken.

De aanpak van DWG
DWG is een system integrator die zich richt op procesautomatiseringssystemen en Manufacturing Execution Systems (MES). Onze expertise strekt zich uit over diverse sectoren zoals energie, fijn chemie, etenswaren, infrastructuur en tank terminals. Op basis van onze kennis en ervaring in deze sectoren hebben wij een stapsgewijze aanpak ontwikkeld waarmee we het energieverbruik effectief monitoren en optimaliseren. 

1 | Het verbruik in kaart brengen
De stijgende energie- en gaskosten, gecombineerd met een krappe arbeidsmarkt en strengere Europese energierichtlijnen, maken het noodzakelijk om energieverbruik te reduceren. Het doel is duidelijk: inzicht verkrijgen in het energieverbruik om zo optimalisatiemogelijkheden te identificeren. Binnen machines zijn er soms meerdere lagen waar energie wordt gebruikt. Denk daarbij aan een grote machine met een stroomkabel. Als je op de stroomkabel meet, dan weet je het verbruik van de machine. In de machine zelf zitten vaak ook nog op een diepere laag aparte verbruikers, zoals elektromotoren. Wij kunnen energieverbruik op alle niveaus meten.  

Traditionele energieverdeling, vaak zonder gedetailleerde metingen per apparaat, schiet hier tekort. Door slimme meters te plaatsen, op kritieke punten binnen de fabriek, verkrijgen we inzicht in het energieverbruik van elk afzonderlijk apparaat. 

2 | Het plaatsen van (slimme) meters
Het bepalen van de meetpunten, waar de slimme meters worden geplaatst, hangt af van het gewenste inzichtniveau. Dit kan variëren van enkele meters tot honderden meters, afhankelijk van de complexiteit en grootte van de faciliteit. Slimme meters bieden real-time data die cruciaal zijn voor verdere analyses en optimalisatie. 

3 | Het opzetten van de infrastructuur
Vervolgens is het opzetten van een netwerk de volgende stap. Een netwerk is nodig om alle slimme meters aan elkaar te kunnen koppelen. Technologieën zoals LoRa, WiFi of een bedraad netwerk worden hiervoor ingezet. Bestaande netwerken kunnen worden geïntegreerd om kosten en inspanning te minimaliseren. 

4 | Het structureren van data
Data kun je in verschillende vormen hebben, los en in categorieën. Een duidelijke datastructuur (eventueel in categorieën) is waardevol, omdat je dan weet welke data bij welke onderdelen horen. Het structureren van data wordt gerealiseerd door modelleersoftware. Deze software is een hiërarchisch model. Wij werken met o.a. het S88-niveau.  

5 | Het opslaan van data
De data worden in de cloud of on-premise opgeslagen, afhankelijk van de voorkeur en eisen van het bedrijf. Hierbij is het belangrijk om na te denken over de intervaltijden voor dataverzameling, opslagduur en back-up procedures, evenals de naleving van ISO 50001 normen voor energiemanagement. 

6 | Dashboarding
Met behulp van dashboards en tools, zoals PowerBI, wordt het energieverbruik inzichtelijk gemaakt. Deze visualisaties zijn beschikbaar op elk niveau binnen de organisatie, van de productievloer tot het management, en helpen bij het identificeren van optimalisatiemogelijkheden en het bepalen van nulmetingen. 

7 | Het analyseren van data
Data analyseren kan op twee manieren: handmatig of met software. We kijken eerst naar de handmatige manier. Via een dashboard wordt gezocht naar afwijkingen ten opzichte van het ‘normaal’. Er wordt vervolgens onderzocht waar een piekstroom optreedt. Dit proces kan ook via AI-software worden uitgevoerd. Zo zijn er voorbeelden van situaties waar hoog energieverbruik van oude motoren werd gedetecteerd.  

Kortom, met de verzamelde data kunnen we hoog energieverbruik en afwijkingen herkennen, sluimerverbruik analyseren, en piekverbruik identificeren. Dit inzicht stelt ons in staat om afwijkingen te verklaren en potentiële besparingen te identificeren. 

8 | Optimalisaties doorvoeren
De analyse van data leidt tot concrete optimalisatiestappen, zoals het uitschakelen van energieverbruikers buiten kantooruren, het verminderen van inschakelpieken door softstarters of frequentieregelaars, en het verhelpen van lekken in proceslucht- of stikstofsystemen. Efficiënter verwarmen is ook een belangrijke besparingsmaatregel. 

9 | Plan-Do-Check-Act Cyclus
De Plan-Do-Check-Act Cyclus wordt gebruikt om continue verbetering in energiemanagement te waarborgen. Dit proces helpt bedrijven om doelstellingen te bepalen, aanpassingen door te voeren, resultaten te analyseren en op basis daarvan verdere acties te ondernemen. 

Digitalisatie rondom energie-inzicht biedt enorme mogelijkheden voor industriële bedrijven om hun energieverbruik te optimaliseren. Door een gestructureerde aanpak en het gebruik van slimme meters en data-analyse, kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen, maar ook voldoen aan strengere energierichtlijnen en bijdragen aan verduurzaming.  

Hulp nodig? Wij helpen graag!
Vraag een vrijblijvend kennisgesprek aan met een van onze consultants voor het bespreken van jouw technische uitdagingen.